Integritetspolicy

Dello Webbhotell använder och skyddar dina personuppgifter på följande sätt:

INSAMLING AV INFORMATION
Vi samlar in information från dig när du blir kund hos oss och/eller använder våra tjänster. Den insamlade informationen inkluderar bara den relevanta information vi behöver för att fullfölja vårt avtal med dig. Dello Webbhotell AB, org. nr 556827-1679, är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig).

ANVÄNDNING AV INFORMATION
Vi behandlar information på olika grunder:

a) För att kunna administrera vårt avtal med dig som kund, som att t.ex. kunna ta betalt för våra tjänster, så hanterar vi:
• Kontaktuppgifter
• Fakturauppgifter
Den här typen av information är nödvändig för att kunna vara kund hos oss/använda våra tjänster, om du inte tillhandahåller denna information kan du inte använda tjänsten.

b) För att kunna ha en informationsdialog med dig så behandlar vi:
• Administrativ information
• Information om vilka produkter du har köpt
• Kontaktuppgifter

Vi bedömer att vi har relevanta skäl att behandla dessa data för dessa ändamål i form av upprätthållande av kundrelationen, marknadsföring och utveckling. Vill du avstå från sådan behandling är du välkommen att kontakta oss.

Vi behandlar också faktureringsinformation i enlighet med de krav som vid var tid gällande lagstiftning kräver, till exempel för bokföringsändamål. Sådan information sparas så länge som lagen kräver.

UTLÄMNANDE TILL TREDJE PART
Vi kommer inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut dina uppgifter utöver vad som anges i denna policy, om vi inte är skyldiga att göra det för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller om vi har fått ditt samtycke till ett sådant utlämnande.

Detta utesluter inte att vi kan använda personuppgiftsbiträden som behandlar uppgifter för vår räkning i enlighet med skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal och våra instruktioner. Personuppgiftsbiträden som får tillgång till dina uppgifter (t.ex. när vi använder en tredje part för att lagra uppgifter på en server), ges inte någon rätt att använda dina uppgifter för andra syften än de syften som anges i denna policy.

INFORMATIONSSKYDD
Vi vidtar flera olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av avancerade krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet. De servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

COOKIES (KAKOR) PÅ VÅRA WEBBPLATSER
Vi använder cookies, en textfil som sparas på besökarens dator, för att identifiera och optimera våra webbapplikationer för besökare och kunder. Om du inte vill att vi ska göra detta så kan du stänga av cookies i din webbläsare. Notera dock att funktionaliteten på vår hemsida då kan begränsas.

DINA RÄTTIGHETER SOM REGISTRERAD
Ni kan när som helst kontakta oss för att ändra era uppgifter. Vi gör detta om det är möjligt utan att bryta mot gällande lagar. Ni kan också få tillgång till era personuppgifter på begäran. Ni kan ta tillbaka ev. samtycke till insamling och, om inga lagliga hinder finns, få era uppgifter raderade.

HUR LÄNGE BEHÅLLER VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Vi sparar uppgifter så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden som leverantör, och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar data för andra syften än för våra åtaganden som företag, t.ex. för att uppfylla krav på bokföring och ekonomiska underlag, sparar vi endast informationen så länge som det behövs för respektive syfte.

Kontakta oss

Om du har några frågor kring denna policy, behandlingen av dina uppgifter eller hur kan utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta Dello Webbhotell på support@dello.se.

Du kan också lämna ett klagomål eller kontakta datainspektionen som fungerar som vår tillsynsmyndighet. Kontaktuppgifter hittar du på datainspektionen.se

Detta dokument uppdaterades senast 2018-05-18

Länkar

Via länkarna nedan kan du läsa mer om hur vi på Dello Webbhotell hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har i och med dataskyddsförordningen (GDPR).

Allmänna villkor

Integritetspolicy

Personuppgiftsbiträdesavtal